مبدل های شل اند تیوب شرکت کیاتهویه پارس از ظرفیت 2 تن تا 600 تن با لوله مسی 5/8 با حداقل ضخامت 0.75mm ستاره آلومینیوم جهت افزایش راندمان می باشد

نمایش 1–12 از 42 نتیجه

نمایش 12 24
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 230تن

455,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 220 تن

435,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 210تن

415,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 200تن

395,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 190تن

375,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 180تن

350,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 160 تن

310,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 170 تن

330,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 150 تن

265,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار 140تن

270,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار130تن

255,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اواپراتور یا مبدل شل اند تیوب دو مدار120 تن

230,000,000 تومان