دسته‌بندی نشده

چیلر

چیلر

چیلر :  دستگاهی که از طریق انجام یک سلسله فرآیند در سیکل تبرید تراکمی یا جذبی  گرما را از سیال گرفته و باعث خنك شدن سيال می‌شود. خروجـی یک چیلـر ، آب خنـک اسـت . . ایـن آب خنـک بایـد بـه سـمـت فـن كـويـل هـا ويا هواسـاز حرکت کنـد .كه  ایـن كار از طریـق پمـپ هـای سیرکولاسیون انجام می شود .

 

تولید آ ب گرم در چیلر امکان پذیر است .

آب سرد خروجی از چیلر با گردش درون مبدل های حرارتی مانند کویل جریان هوای خنک را فراهم میسازد .

دمای آب وروردی به کویل با دریافت گرما از محیط مورد نظر افزایش پیدا کرده و برای سرد شدن دوباره به چیلر برمیگردد.

چیلر در دو نوع:
1. تراکمی  2.جدبی
تراکمی به دو دسته تقسیم میشود :

1.بر اساس نوع کمپرسور مثل روتای ، اسکرال ، پیستونی ، اسکرو ، سانتریفیوژ

2. براساس نوع کندانسور مثل هوا خنک ، آب خنک ، تبخیری

جذبی به دو دسته تقسیم میشود : 1.تک اثره مثل ژنراتور آب گرم ، ژنراتور آب داغ ، ژنراتور بخار فشار پایین

2.دو اثره مثل ژنراتور بخار فشار بالا ، ژنراتور شعله مستقیم

کمپرسور های مورد استفاده در چیلر تراکمی :

1. حلزونی

2. توربوکر

3.چرخشی

4.پیچی

5. سانتریفیوژ

ظرفیت چیلرها

مینی چیلر : چیلربا ظرفیـت پاییـن را مینـی چیلـر می گوینـد .

تفـاوت یـک مینـی چیلـر و چیلـر : اصـولا ازنظر ظرفیـت متفاوت  اسـت .

مـی تـوان ، بـرای یک آپارتمـان با چندیـن واحـد ، یـک چیلـر مرکـزی داد .

چیلر هواخنک :

چیلر هواخنـک با  کندانسـور هوایـی ، کـه در فضـای بـاز پشـت بـام يـا حـيـاط قـرار میگیرد است . انواع ایـن کندانسـور مـی توانـد از نـوع معمولی مس – آلومینیــوم ، و یـا از نـوع کندانسـور مایکروچنـل مس تمامـا آلومینیومـی باشـد . ایـن چیلرهـا بـا گذرانـدن هـوا از روی پـره هـای کندانسـور باعـث خـنـک کاری مبرد و در نتیجه چگالش آن می شوند .

چیلر هواخنک کیا تهویه

– ظرفیت برودتی ۵ تا ۲۰۰ تن تبرید

– دارای اواپراتوروکندانسور از نوع فین لوله با ضریب عملکرد وبازدهی بالا

– قابلیت اتصال به BMS

– قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۸ ( مناطق حاره ای )

– قابلیت استفاده از اینورتر جهت کنترل دور CONDONSER FAN

– قابلیت استفاده از اینورتر جهت کنترل دور SUPLY FAN

– قابلیت استفاده از فن های بکوارد یا فوروارد جهت SUPLY FAN بافشار استاتیکی بالا

– قابلیت استفاده از کمپرسورهای قابل کنترل با اینورتر

– فن های کندانسوری از نوع AXIAL ساخت شرکت های EBM ، ZILABEG آلمان S & P اسپانیا

– کندانسور باراندمان بالا وقابلیت کار در مناطق حاره ای

– قابلیت استفاده از سیستم کنترل PLC های دانفوس ، کرل وزیمنس

– دارای سیستم عیب یابی ونمایش خطای دستگاه بصورت اتوماتیک

– ظریب عملکرد بالا – مجهز به کنترل خودکار دما وفشار دستگاه جلوگیری از یخ زدگی

– قابلیت استفاده از کمپرسورهای اسکرال ، پیستونی یا اسکرو به سفارش مشتری وباتوجه به ظرفیت موردنیاز

– قابلیت استفاده از فن های سوپر سایلنت جهت کندانسور

– امکان استفاده از گازهای سازگار بامحیط زیست مثل R۴۱۰۸ و R۴۰۷ و ….

– امکان استفاده از چند مدار وکمپرسور جهت کنترل ظرفیت بهتر ومصرف برق کمتر

چیلر آب خنک :

چیلـر آب خنـک بـا داشـتن کندانسـور آبـی در محـل موتورخانـه قـرار مـی گیـرد . کندانسـور ایـن چیلـر از طـريـق قـراردادن آب در کنـار مبـرد ، گرمـای مبـرد را می گیرد و سپس ایـن آب بایـد از طریـق برج خنک کننده ، خنـک شـده و دوبـاره بـه کندانسـور چیلـر برگـردد . یک تفـاوت اصلـی چیلـر هواخنـک و آب خنـک ، نیـاز داشـتن چیلر آب خنـک بـه بـرج خنـک کننـده است .

 

 

چیلر آب خنک کیاتهویه

– ظرفیت برودتی ۵ تا ۵۶۰ تن تبرید

– دارای کندانسور واواپراتور پوسته لوله ( شل اند تیوب ) بابازدهی بالا ولوله های ۷/۸ و ۵/۸ و ۳/۸ با ضخامت ۰ ٫ ۶۳ میلیمتر

– قابلیت استفاده از مبدل های صفحه ای بابازدهی بالا جهت اواپراتور دستگاه وکاهش حجم

– قابلیت اتصال به BMS

– ظریب عملکرد بالا

– قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۸ ( مناطق حاره ای )

-قابلیت استفاده از سیستم کنترل PLC های دانفوس ، کرل وزیمنس چیلرهای آب خنک

– دارای سیستم عیب یابی ونمایش خطای دستگاه بصورت اتوماتیک

– مجهز به کنترل خودکار دما وفشار دستگاه جلوگیری از یخ زدگی

– قابلیت استفاده از کمپرسورهای اسکرال ، پیستونی یا اسکرو به سفارش مشتری وباتوجه به ظرفیت موردنیاز

– امکان استفاده از گازهای سازگار بامحیط زیست مثل ۴۱۰A و R۴۰۷ و ….

– امکان استفاده از چند مدار وکمپرسور جهت کنترل ظرفیت بهتر ومصرف برق کمتر

 

این چیلر توسط آب خنک می شود و دارای راندمان بالاتری می باشد، پس دفع حرارت بیشتری را انجام میدهد. فشار کاری چیلراب خنک کمتر از کندانسور هوایی می باشد. کندانسور این چیلر یک مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد که به وسیله برج خنک کننده عملیات کندانس در آن انجام می شود. در کندانسورهای چیلرهای تراکمی آب خنک، آب برج خنک کننده، در کندانسور در جریان است و با ورود مبرد داغ خروجی از کمپرسور که با ورود به پوسته کندانسور و برخورد به لوله های مسی که داخل آن آب برج خنک کننده جریان دارد باعث انتقال حرارت و تقطیر مبرد میشود

مقایسه مصرف برق چیلر هوا خنک و آب خنک

در ظرفیت برودتی یکسان چیلر هوا خنک نسبت به چیلر آب خنک دارای کمپرسور بزرگتری است  که این یعنی مصرف برق کمپرسور چیلر هوا خنک از کمپرسور چیلر آب خنک بیشتر است

مقایسه چیلر تراکمی و جذبی :

چیلر تراکمی :
 • امکان نصب در همه اقلیم
 • هزینه خرید پایین
 • در دسترس بودن تعمیرکار
 • دمای عملکرد بالا و زیر صفر
 • ابعاد متنوع
 • مصرف برق بالا
 • عدم استفاده از گاز طبیعی
 • هزینه تعمیرات مناسب
 • مصرف اب کم
 • امکان کنترل ظرفیت سرمایشی
 • استهلاک مناسب
جذبی :
 • فقط برای اقلیم های خشک
 • هزینه خرید بالا
 • تعداد تعمیر کار کم
 • دمای عملکرد فقط  بالا صفر
 • مصرف برق پایین
 • مصرف گاز بالا
 • هزینه تعمیرات بالا
 • مصرف اب زیاد
 • عدم کنترل ظرفیت سرمایشی
 • استهلاک بالا

چیلر تراکمی بخار :

بر چهار پایه شامل کندانسور ، کمپرسور ، شیر انبساط ، اواپراتور

ساختار چیلر تراکمی :
 1. الکتروموتور : باعث حرکت میل لنگ کمپرسور میشود .
 2. کوپلینگ : جفت کننده محور الکتروموتور با محور میل لنگ کمپرسور
 3. کمپرسور : گاز خروجی از اواپراتور
تابلو برق چیلر :

وظایف تابلو برق فرمان قطع و وصل کردن و مدیریت  عملکرد چیلر حفاظت از انواع الکتروموتور ها مانند کمپرسور ، فن ها ، پمپ ها ، …

کنترل ظرفیت برودتی و کاهش مصرف انرژی

اجزای تابلو برق چیلر :
 1. کلید راه اندازی
 2. کلید مدار فرمان
 3. کنتاکتور
 4. رله های محافظتی موتور
 5. فیوز مدار قدرت
 6. فیوز مدار فرمان
 7. کنترل فاز
 8. چراغ سیگنال
 9. ترمینال در راه اندازی
 10. انواع کابلشو
عوامل موثر در قیمت چیلر :
 • برند
 • مدل کندانسور
 • الکتروموتور فن ها
 • نوع کمپرسور
 • ژنراتور برق مصرفی
 • تک یا چند مدار بودن

1 دیدگاه در “چیلر

 1. zelma گفت:

  Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *