پس از انجام مرحله پرداخت و در صورت موفقیت آمیز بودن پرداخت ، پیامکی مبنی بر انجام موفق پرداخت دریافت خواهید کرد و پس از آن در هر مرحله از انجام پردازش محصول ،حمل ،تحویل و پیگیری رضایت شما پیامکی دریافت خواهید کرد تا شمارا از وضعیت سفارشتان مطلع سازد.